Kilometer konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kilometer

 • Km
 • Slang: 'k' eller 'kays' bare i muntligtale
 • Enhet for:

  • Lengde / avstand

  Brukes over hele verden:

  • Kilometer brukes over hele verden som en enhet for å utrykke avstander mellom geografiske steder på land og er i de fleste land den offisielle enhet for dette formålet. Hovedunntak er Storbritannia og USA, der mile forblir som standard.

  Definisjon:

  Kilometer er en måleenhet av lengde i det metriske systemet som tilsvarer ett tusen meter .

  1 km tilsvarer 0,6214 miles.

  Opprinnelse:

  Det metriske eller desimal system av vekter og mål ble vedtatt i Frankrike i 1795. Ved bruk av meter som grunnlag for lengdemålingene er nå systemet offisielt brukt over hele verden med noen få bemerkelsesverdige unntak.

  Vanlige referanser:

  • Verdens høyeste bygning, Burk Khalifa i Dubai, er 0,82984 km høy.
  • Niagara Falls, på grensen mellom USA og Canada, er omtrent 1 km tvers over.
  • Toppen av Mount Everest er 8,848 km over havet.
  • Paris i Frankrike er 878 km fra Berlin i Tyskland, selv om du ville måtte gjøre en reise på over 1050 km for å reise fra den ene til den andre ved landtransport.
  • Den gjennomsnittlige avstanden fra jorden til månen er 384 400 km.

  Kontekstuell bruk:

  Kilometer er mest brukt til veiskilt for å betegne avstanden igjen å reise til et bestemt sted. Det er også den mest populære enhet for beskrivelse av avstanden mellom to steder i en rett linje (over jordoverflaten).

  Komponent enheter:

  Multipler:

  • Enheter av lengde/avstand i den metriske skalaen er basert på fraksjoner eller multiplum av en meter, dermed er det ingen offisiell multiplum av kilometeren.
  • Men det er imidlertid metriske målinger av lengde/avstand større enn en kilometer som kan uttrykkes i form av kilometer.
  • En megameter = 1 million meter (eller 10 000 km)
  • En gigameter = 1 milliard meter (eller 1 000 000 km)