Килограми табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Килограми

кг е дефиниран како да е еднаков на масата на Меѓународниот прототип за килограмот (IPK), блок од легури на платина и иридум произведен во 1889 година и складиран во Меѓународното биро за тежини и мерки во Севр, Франција

Тоа е единствената СИ единица која е дефинирана од физички предмет, а не од фундаментално физичко својство кое може да се репродуцира во лабораториите.