Квадратни сантиметри табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Квадратни сантиметри

Мерка на површина еднаква на еден сантиметар должина на еден сантиметар ширина.