Хектари табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Хектари

Единица на површина еднаква на 10.000 квадратни метри. Еднаква на 2,471 ари