კილომეტრები-ი საზღვაო მილები-ი გადაყვანა

არსებობს გალონების ერთზე მეტი სახეობა. გამოიყენეთ შესაბამისი სახეობა ქვემოთ მოცემული სიიდან.

  1. კილომეტრები-ი დიდი ბრიტანეთის საზღვაო მილები -ში

  2. კილომეტრები-ი აშშ საზღვაო მილები-ში

  3. კილომეტრები-ი საერთაშორისო საზღვაო მილები-ში

კილომეტრები

კილომეტრი არის სიგრძის ერთეული მეტრულ სისტემაში, რომელიც ეკვივალენტურია ათასი მეტრის

1 კმ ეკვივალენტურია 0.6214 მილის.

საზღვაო მილები