Trawsnewid Cyfaint

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Mesuriadau metrig

Mae mesuriadau cyfaint metrig yn seiliedig ar y litr ac mae 1000 ohonynt mewn metr ciwbig (h.y. 1l = 1000cm³).

Mesuriadau Imperial / Americanaidd

Sylwer bod galwyn yr Unol Daleithiau'n wahanol i alwyn y DU. Nid ydym yn siŵr o darddiad Baril, Galwyn na Pheint. Os ydych chi''n gwybod, gyrrwch e-bost i ni...