Trawsnewid Ownsys i Mililitrau

Mae mwy nag un math o Ownsys. Defnyddiwch yr amrywiad priodol o'r rhestr isod.

  1. Ownsys Hylif yr Unol Daleithiau i Mililitrau

  2. Ownsys Hylif y DU i Mililitrau

Ownsys

Mae dau fath o Ownsys ar gael - rhai'r Unol Daleithiau a rhai'r DU. Dewisiwch opsiwn mwy penodol.

Mililitrau

Uned fetrig o gyfaint sy'n gyfwerth â milfed ran litr