Trawsnewid Cyflymder

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Trawsnewid Cyflymder / Cyflymdra

Mae'r rhan fwyaf o'r unedau cyflymder yn unedau cyfansawdd o bellter dros amser, er enghraifft uned y System Ryngwladol Metr yr eiliad. Yr eithriadau nodedig i hyn yw Mach (uned ar sail cyflymder sain) a Notiau (sef Milltir Fôr yr awr).

Mae gwledydd metrig yn defnyddio Cilometr yr awr ar gyfer y ffyrdd a thrafnidiaeth tra bod gwledydd nad ydynt yn rhai metrig gan gynnwys y Deyrnas Unedig yn defnyddio Milltir yr awr.

Gall mesuriadau cyflymu gael eu trawsnewid yn yr un ffordd â'r uned cyflymder gyfatebol.