Trawsnewid Galwyni i Litrau

Mae mwy nag un math o Galwyni. Defnyddiwch yr amrywiad priodol o'r rhestr isod.

  1. Galwyni'r Unol Daleithiau (Hylif) i Litrau

  2. Galwyni'r Unol Daleithiau (Sych) i Litrau

  3. Galwyni'r DU i Litrau

Galwyni

Mae sawl math gwahanol o Alwyni ar gael - rhai hylif yr Unol Daleithiau, rhai sych yr Unol Daleithiau a rhai'r DU. Dewisiwch opsiwn mwy penodol.

Litrau

Uned sylfaenol o gyfaint yn y system fetrig. Mae litr o ddŵr yn pwyso un cilogram.