Trawsnewid Mililitrau i Ownsys

Mae mwy nag un math o Ownsys. Defnyddiwch yr amrywiad priodol o'r rhestr isod.

  1. Mililitrau i Ownsys Hylif yr Unol Daleithiau

  2. Mililitrau i Ownsys Hylif y DU

Mililitrau

Uned fetrig o gyfaint sy'n gyfwerth â milfed ran litr

Ownsys

Mae dau fath o Ownsys ar gael - rhai'r Unol Daleithiau a rhai'r DU. Dewisiwch opsiwn mwy penodol.