Trawsnewid Desimetrau

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Desimetrau

Uned fesur fetrig o hyd sy'n gyfwerth â degfed metr