Trawsnewid Centimetrau

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Centimetrau

 • cm
 • Uned:

  • Hyd / pellter

  Defnydd byd-eang:

  • Defnyddir y centimetr yn fyd-eang i fesur hyd. Mae rhai eithriadau, yr Unol Daleithiau yw un wlad nodedig, sy'n dal i ddefnyddio system Arferol yr Unol Daleithiau (yn debyg i imperial) yn bennaf.

  Diffiniad:

  Uned o hyd yn y system fetrig yw'r centimetr, sy'n gyfwerth â chanfed metr.

  Mae 1cm yn gyfwerth â 0.39370 modfedd.

  Tarddiad:

  Cafodd y system pwyso a mesur fetrig neu ddegol ei diffinio a'i mabwysiadu yn Ffrainc yn 1795. Gan ddefnyddio'r metr fel sail i fesur hyd, mae'r system bellach yn cael ei defnyddio'n swyddogol ar draws y byd.

  Cyfeiriadau cyffredin:

  • Mae nicel yr Unol Daleithiau (5 sent) tua 2cm mewn diametr.
  • Mae cornbilen llygad bod dynol tua 1.15cm (11.5mm) mewn diametr.
  • Mae un droedfedd imperial yn gyfwerth â thua 30.5cm.

  Cyd-destun ei ddefnydd:

  Defnyddir y centimetr fel uned fesur bob dydd mewn gwledydd sydd wedi mabwysiadu'r System Ryngwladol o Unedau, mewn sefyllfaoedd a chymwysiadau lle yr ystyrir yn gyffredinol nad yw'n bwysig nodi ffracsiynau centimetr.

  Bydd cymwysiadau y mae angen mwy o gywirdeb arnynt, fel peirianneg a dylunio, yn nodi pellter yn gyffredinol drwy ddefnyddio naill ai milimetrau neu ffracsiynau degol metr.

  Unedau cydrannol:

  Lluosrifau:

  • 100cm = 1m (metr)
  • Mae unedau o hyd/pellter yn y raddfa fetrig yn seiliedig ar ffracsiynau neu luosrifau un metr.