Parsek çevirici cədvəli

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Parsek

Astronomlar persek termini ixtira olunmazdan çox əvvəl ulduzlara məsafəni hesablamaq üçün triqonometriyadan istifadə edirdi, lakin yeni vahid əlçatmaz məsafələri anlamağı daha da asanlaşdırdı.

Parsek günəşdən bir arksaniyənin (dərəcənin 1/3600-i) paralaks bucağı olan astronomik obyektə qədər məsafədir. Paralaks bucağı, ulduz Günəşin (Yerdə 6 aylıq fasilə) əks tərəflərindən müşahidə edildiyi zaman paralaks hərəkətini (və ya stabil, daha çox məsafəli ulduzlar ilə əlaqədar ulduzun aydın hərəkəti) ölçməklə tapılır. Paralaks bucağı ölçülərdə bucaq fərqini yarılayaraq əldə edilir.

Paralaks bucağı yaradıldıqdan sonra siz triqonometriyadan istifadə edərək ulduza qədər məsafəni hesablaya bilərsiniz, çünki biz Günəşdən Yerə qədər məsafəni bilirik. 1 arksaniyə paralaks bucağı ilə cismin Günəşdən olan məsafəsi daha sonra vahid kimi müəyyən olundu, Törner sayəsində parsek adlandırıldı.<