Desimetr çevirici cədvəli

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Desimetr

Uzunluğun metrik vahidi metrin onda biridir