Yard çevirici cədvəli

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Yard

Uzunluq vahidi 3 futa bərabərdir; 91.44 sentimetr kimi müəyyən olunmuşdur; addımın orta uzunluğu kimi götürülmüşdür