Kilometr çevirici cədvəli

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Kilometr

Kilometr metrik sistemdə metrin mində birinə bərabər olan uzunluq vahididir.

1 km 0.6214 milə bərabərdir.