Kilometr çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Kilometr

 • Km
 • Jarqon: ‘k’ və ya ‘ka’ – danışıq
 • Vahidi:

  • Uzunluq / məsafə

  Ümumdünya üzrə istifadə:

  • Kilometr quruda coğrafi məkanlar arasında məsafələri ifadə etmək üçün dünyada istifadə edilən ölçü vahididir və əksər ölkələrdə bu məqsəd üçün rəsmi ölçü vahididir. Milin standart kimi qaldığı Birləşmiş Krallıq və Amerika Birləşmiş Ştatları əsas istisnalardır.

  Tərif:

  Kilometr metrik sistemdə metrin mində birinə bərabər olan uzunluq vahididir.

  1 km 0.6214 milə bərabərdir.

  Mənşə:

  Çəki və ölçülərin metrik və ya onluq sistemləri 1795-ci ildə Fransada qəbul edilmişdir. Uzunluq ölçüləri üçün əsasən metrdən istifadə etməklə, bir neçə diqqətçəkən istisnalar ilə sistem indi dünyada rəsmi olaraq istifadə edilir. 

  Ümumi istinadlar:

  • Dünyanın ən hündür binası Dubaydakı Bürc Xəlifənin hündürlüyü 0,82984 km-dir.
  • ABŞ/Kanada sərhədində olan Niaqara Şəlaləsinin eni təxmini 1 km-dir
  • Everest Zirvəsinin hündürlüyü dəniz səviyyəsindən yuxarı 8,848 km-dir.
  • Fransanın Paris şəhəri Almaniyanın Berlin şəhərindən 878 km aralıdadır, buna baxmayaraq siz quru nəqliyyatı ilə birindən digərinə getmək üçün 1050 km məsafə qət etməlisiniz.
  • Yerlə Ay arasındakı orta məsafə təxminən 384 400 km-dir.

  İstifadə konteksti:

  Kilometr verilən məkana səyahət etmək məqsədilə məsafəni göstərmək üçün yol işarələrində tez-tez istifadə olunur. Bu vahid həmçinin düz xəttdə (Yer kürəsinin səthi boyu) iki məkan arasında məsafəni təsvir etmək üçün ən məşhur vahiddir.

  Komponent vahidləri:

  Bölünənlər:

  • Metrik şkalada uzunluq/məsafə vahidləri bir metrin fraksiyaları və ya bölünənlərinə əsaslanır, lakin kilometrin rəsmi bölənləri yoxdur.
  • Bununla belə, uzunluq/məsafənin kilometrdən böyük metrik ölçüləri kilometr baxımından ifadə oluna bilər.
  • Meqametr = 1 milyon metr (və ya 10 000 km)
  • Giqametr = 1 milyard metr (və ya 1 000 000 km)