Parsek çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Parsek

 • parsek
 • Vahidi:

  • Astronomik uzunluq/məsafə

  Ümumdünya üzrə istifadə:

  • Qlobal

  Təsvir:

  Parsek təxminən 20 trilyon (20,000,000,000,000) mil, 31 trilyon kilometr və ya yerdən günəşə kimi 206,264 dəfə məsafəyə bərabər olan uzunluq vahididir.

  Parsek təxminən 3,26 işıq ilinə (üç il və üç ay işıq sürətində səfər etmisinizsə, səyahət məsafəsi) bərabərdir.

  Tərif:

  Astronomlar persek termini ixtira olunmazdan çox əvvəl ulduzlara məsafəni hesablamaq üçün triqonometriyadan istifadə edirdi, lakin yeni vahid əlçatmaz məsafələri anlamağı daha da asanlaşdırdı.

  Parsek günəşdən bir arksaniyənin (dərəcənin 1/3600-i) paralaks bucağı olan astronomik obyektə qədər məsafədir. Paralaks bucağı, ulduz Günəşin (Yerdə 6 aylıq fasilə) əks tərəflərindən müşahidə edildiyi zaman paralaks hərəkətini (və ya stabil, daha çox məsafəli ulduzlar ilə əlaqədar ulduzun aydın hərəkəti) ölçməklə tapılır. Paralaks bucağı ölçülərdə bucaq fərqini yarılayaraq əldə edilir.

  Paralaks bucağı yaradıldıqdan sonra siz triqonometriyadan istifadə edərək ulduza qədər məsafəni hesablaya bilərsiniz, çünki biz Günəşdən Yerə qədər məsafəni bilirik. 1 arksaniyə paralaks bucağı ilə cismin Günəşdən olan məsafəsi daha sonra vahid kimi müəyyən olundu, Törner sayəsində parsek adlandırıldı.<

  Mənşə:

  Parsek termini 1913-cü ildə Britaniya astronomu Herbert Hall Törner tərəfindən ixtira edilmişdir. Astronomiyada faydalı olan məsafə vahidi müəyyən olunmuşdu, lakin adı yox idi və Astronom Royal təkliflər üçün müraciət etdi. Törnerin təklifi qəbul edildi – parsek bir arksaniyənin parallaks bucağı olan astronomik obyektə günəşdən məsafə vahidinin tərifindən əmələ gəlmişdir.

  Ümumi istinadlar:

  • Yerə Günəşdən sonra ikinci ən yaxın ulduz Proxima Centauri ilə məsafə 1,29 parsekdir.
  • Süd Yolunun mərkəzi yerdən təxminən 8 kiloparsekdir.

  İstifadə konteksti:

  Astronomiya – təsvir etdiyi çox böyük məsafəyə baxmayaraq, parsek astronomik terminlərdə nisbətən kiçik vahiddir. Meqaparsek (Mpk) adətən bir milyon parsek məsafəni göstərmək üçün istifadə olunur.

  Komponent vahidləri:

  • Yoxdur

  Bölünənlər:

  • kiloparsek (kpk) – 1000 pk
  • meqaparsek (Mpk) – 1 000 000 pk
  • giqaparsek (Gpk) – 1 000 000 000 pk