Ərazi Çeviricisi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Metr ölçüləri

Metr ərazi ölçüləri əsas vahid Hektar olmaqla (10000m2) metrə əsaslanır. 1 kvadrat mildə tam şəkildə 640 akr vardır.

İmperial / Amerikanın ölçü vahidləri

Bu ərazi ölçüləri 1 farlonq və 1 zəncir enində olan ərazinin akrı istisna olmaqla, xətti hissələrin kvadrat versiyalarıdır. Köhnə ingilis sözü olan "akr" sahə mənasını verir və ümumilikdə qoşqu, yaxud öküzdən istifadə etməklə gün ərzində şumlanan sahə hesab edilirdi.