sürət çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Sürət / Tezlik çevirməsi

Sürət vahidlərinin əksəriyyəti vaxta görə mürəkkəb məsafə vahidləridir, məsələn SI vahidi Metr/saniyə. Burada fərqli istisnalar Max (səsin sürətinə əsaslanan vahid) və Not (əslində bu bir saatda olan Dəniz mili deməkdir).

Metr sistemindən istifadə edən ölkələr yol və nəqliyyat üçün Kilometr/saat istifadə edir, lakin Böyük Britaniya daxil olmaqla qeyri-ölçü sistemi olan ölkələr Mil/saat istifadə edir.

Sürət ölçüləri müvafiq sürət vahidi kimi eyni şəkildə çevrilə bilər.