Kilometr/saat çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Kilometr/saat

Bu nəqliyyat üçün metrik sistemdən istifadə edən ölkələrdə adətən istifadə olunan surət ölçüsüdür. Yol surəti limitləri kps və ya km/s kimi qısaldılmış saatda kilometrlə verilir.