Metr/saniyə çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Metr/saniyə

Surətin BS ölçüsü. Bu zamanın bir saniyəsində qət edilmiş metrlə məsafədir. Müşayiət edən təcil vahidi saniyə kvadratında metrdir (m/s²).