BK Qallonu çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

BK Qallonu

 • qal
 • q (yalnız m/q ixtisarının bir hissəsi kimi istifadə olunur, qallon başına mil)
 • Vahidi:

  • Həcm / tutum

  Ümumdünya üzrə istifadə:

  • BK, İrlandiya, Kanada, Qayana

  Təsvir:

  Standart qallon mayenin kütləsini deyil, suyun həcmini və ya suyu saxlamaq üçün konteynerin tutumunu ölçmək üçün vahiddir. Beləliklə, bir mayenin qallonu başqa mayenin qallonundan fərqli kütləyə malik ola bilər.

  Mayenin standart qallonu 4,54609 litr kimi müəyyən olunur, ona görə də təxminən 4,546 kub santimetrə (təqribən16,5 kub sm) bərabər yeri əhatə edir.

  ABŞ maye qallonuABŞ quru qallonu müxtəlif mənalar daşıyan müxtəlif vahidlərdir. ABŞ maye qallonu 231 kub düym kimi müəyyən edilir və təxminən 3,785 litrə bərabər olur. Bir standart qallon təxminən 1,2 ABŞ maye qallonuna bərabərdir.

  ABŞ quru qallonu tarixi nöqteyi-nəzərdən taxıl və ya digər quru malların həcminə tətbiq olunan ölçüdür. Ümumi olaraq istifadə olunsa da, əsasən 268,8025 kub düym kimi müəyyən olunur.

  Tərif:

  İmperial (BK) qallonu rəsmi olaraq 4.54609 litr kimi müəyyən olunmuşdur.

  Mənşə:

  Qallon həcmi və ya tutumluluğu ölçmək üçün qədim vahiddir və coğrafi və hansı maddənin ölçülməsindən asılı olaraq, çoxlu variantları olmuşdur.

  1824-cü ildə imperial qallon Birləşmiş Krallıqda spesifik atmosfre şəraitlərində xüsusi üsuldan istifadə edərək çəkilən distillə olunmuş suyun 10 funtunun həcmi olaraq müəyyən edilmişdir. 1963-cü ilin Çəki və Ölçülər Aktı  əsl izahı 0.998859 q/ml sıxlığa malik distillə olunmuş suyun 10 funtunun (4.5 kq) tutduğu yerin 8.136 q/ml sıxlıq çəkisinə nisbətdə 0.001217 q/ml sıxlığı olması kimi müəyyənləşdirildi .

  1985-ci ildən Çəki və Ölçülər Aktından bəri imperial (BK) qallon rəsmi olaraq 4.54609 litr kimi müəyyən olundu.

  Ümumi istinadlar:

  • Böyük Britaniyada çəllək pivənin standart qədəhi 11 imperial qallondan ibarətdir.
  • Yanacağın (benzin) standart qallonu orta hesabla 46,3 mil (74,5 Km) səciyyəvi 4-qapılı ailə maşını (məsələn Vauxhall Astra 1.4i) hərəkətə gətirir.
  • Yanacağın (benzin) standart qallonu orta hesabla 23,9 mil (38,5 Km) səciyyəvi Porsche 911 (996) avtomobilini hərəkətə gətirir.

  İstifadə konteksti:

  Aİ direktivinə cavab olaraq, imperial qallon 1993-cü ildə İrlandiyada və 1994-cü ildə Birləşmiş Krallıqda ticarət və rəsmi məqsədlər üçün qanuni müəyyən olunmuş əsas ölçü vahidlərinin siyahısından silindi.

  Buna baxmayaraq, qallon hələ də rəsmi olaraq, ikinci və ya əlavə vahid kimi istifadə üçün təsdiqlənib və daha çox neftin (qazolin) kəmiyyətlərinə istinadən açıq şəkildə və imperial qallonun standart bölənlərindən ibarət barellər və ya çəlləklərdə satılan pivə kimi istehlak üçün olan mayelərin ticarətində istifadə olunur.

  İmperial qallon həm də Birləşmiş Krallıqda su çəlləkləri kimi mayenin böyük həcmlərini saxlamaq üçün konteynerlərin tutumluluğunu təsvir etmək üçün çox vaxt istifadə olunur.

  Kanadada imperial qallon əsasən yanacaq iqtisadiyyatına istinadən istifadə olunur. Qazolin litrlə satılır, lakin yanacaq iqtisadiyyatı adətən qallon başına mil formasında ifadə olunur.

  Komponent vahidləri:

  Bölünənlər: