Kub Fut çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Kub Fut

 • Kubik fut üçün hərtərəfli razılaşdırılmış simvol yoxdur.
 • Kontekstdən asılı olaraq, kubik ft, ku ft, kb ft, kbf, ft3, fut3, fut³, ft³ daxil olmaqla (lakin müstəsna olmayaraq) müxtəlif ixtisarlar istifadə olunur.
 • Vahidi:

  • Həcm (üç ölçü yerini hesablayır)

  Ümumdünya üzrə istifadə:

  • Kub fut həcm ölçüsü kimi əsasən ABŞ, Kanada və Birləşmiş Krallıqda istifadə olunur.

  Təsvir:

  Kub fut standart və ABŞ-ın adi ölçü sistemlərində istifadə olunan həcm vahididir.

  Kub futdan verilən materialın həcmini və ya bu cür materialı saxlamaq üçün konteynerin tutumunu təsvir etmək üçün istifadə oluna bilər.

  Tərif:

  Kub ölçüsü xətti ölçünün üçölçülü törəməsidir, belə ki, bir kub fut tərəflərinin uzunluğu 1 ft olan kubun həcmi kimi müəyyən edilmişdir.

  Metrik terminlərdə bir kub fut tərəflərinin uzunluğu 0.3048 metr olan kubdur. Bir kub fut təxminən 0.02831685 kub metr və ya 28.3169 litrə bərabədir.

  Ümumi istinadlar:

  • Standart (20 ft x 8ft x 8 ft 6 düym) daşıma konteynerinin həcmi 1 360 kub futdur.
  • 19-22 kub fut dörd nəfərlik ailə üçün lazım olan orta ölçülü soyuducunu təsvir edir.

  İstifadə konteksti:

  Standart fut kubu (skf) müəyyən olunmuş şərtlər əsasında  (adətən, 60 °F və 1 təzyiq atmosferi) qazın kəmiyyət ölçüsüdür.

  Müəyyən olunmuş şərtlər əsasında xüsusilə göstərən materiala tətbiq olunduqda, fut kubu həcm vahidi olmağı dayandırır və kəmiyyət vahidinə çevrilir.

  Fut kubu adətən soyuducular kimi ev avadanlıqlarının və sənayedə daşıma konteynerlərinin saxlama üzrə tutumluluğunu göstərmək üçün istifadə olunur.

  Kommersial saxlama təchizatçıları ümumilikdə, fut kubu baxımından təmin etdikləri saxlama vahidlərini göstərir.

  Verilən element və ya yerin fut kubu ilə həcmini hesablamaq üçün uzunluq, en və hündürlüyü fut ilə ölçün və nəticələri birlikdə vurun.

  Məsələn, 10 ft uzunluq, 6 ft en və 8 ft hündürlüyün saxlama vahidi 480 fut kubu (10 x 6 x 8 = 480) tutumuna malik kimi göstərilə bilər.

  Komponent vahidləri:

  • Kubik fut 1728 kub inçin ekvivalentidir (fut 12 inç olduğu üçün kubik fut 12 inç tərəfləri olan kubik kimi və ya bir yerə yığılmış 12 x 12 x 12 inç kubiklər kimi təsvir edilə bilər).
  • Təcrübədə, kubik fut və kubik inç birlikdə istifadə edilməyən ayrı vahidlərdir.

  Bölünənlər:

  • 1 kub yard = 27 kub fut
  • Bir yard üç futdur, belə ki, kub yard tərəfləri üç fut olan kub və ya tərəflərinin uzunluğu bir fut olan 27 ayrı-ayrı kubdan ibarət kub kimi təsəvvür edilə bilər.
  • Təcrübədə, fut kubunun bölünənləri (neft və qaz sənayelərində olduğu kimi) Mkf (min kub fut), MMkf (milyon kub fut), Bkf (milyard kub fut), eləcə də, müvafiq olaraq Tkf və Kkf trilyon və kvadrilyon kub fut kimi göstərilir.