రోమర్ కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

రోమర్

రోమెర్ అనేది ఒక ఉష్ణోగ్రతా స్కేలు, ఇది 1701 లో దానిని ప్రతిపాదించిన డేనిష్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఓలె క్రిస్టెన్సన్ రోమర్, గారి పేరును కలిగి ఉంది. ఈ స్కేల్ లో, గడ్డకట్టుస్థాయిని మొదట్లో శూన్యంగా అమర్చారు. నీటి మరుగు ఉష్ణోగ్రతను 60 డిగ్రీలుగా నిర్వచించారు. రోమర్,  ఆ తరువాత స్వచ్ఛమైన నీటి గడ్డకట్టు పాయింట్ ను ఈ పాయింట్ల మధ్య దాదాపుగా ఎనిమిదవవంతు మార్గంలో (సుమారు 7.5 డిగ్రీలు) ఉన్నట్లుగా చూసారు, కాబట్టి, ఆయన 7.5 డిగ్రీల వద్ద అల్ప స్థిర పాయింట్ ను నీటి యొక్క గడ్డకట్టు పాయింట్ గా పునర్నిర్వచించారు. ఫారన్ హీట్ స్కేల్ యొక్క సృష్టికర్త డేనియల్ గేబ్రియల్ ఫారన్ హీట్ గారు రోమెర్స్ పని అనేది నాలుగు కారణాంకాలతో పెరుగుతున్న విభాగాలుగా గుర్తించారు మరియు ప్రస్తుతం ఫారన్ హీట్ స్కేల్ గా తెలియనున్న దానిని ఏర్పరచారు.