లీటర్లు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

లీటర్లు

మెట్రిక్ పద్ధతిలో వాల్యూమ్ యొక్క మూల యూనిట్. ఒక లీటరు నీరు ఒక కిలోగ్రాము బరువుంటుంది.