సెంటిమీటర్లు కన్వర్షన్ టేబుల్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

సెంటిమీటర్లు

సెంటిమీటర్ అనేది మెట్రిక్ వ్యవస్థలో పొడవు కొలవడానికి ఒక యూనిట్, ఇది మీటర్యొక్క వందవ వంతుకు సమానం.

1సెంమీ అనేది 0.39370 అంగుళాలుకు సమానం.