మిల్లిమీటర్లు కన్వర్షన్ టేబుల్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

మిల్లిమీటర్లు

మిల్లిమీటర్ అనేది మెట్రిక్ సిస్టమ్ లో పొడవు యొక్క ఒక యూనిట్, ఇది ఒక మీటర్ లో వెయ్యవవంతుకు సమానం (పొడవు యొక్క ఎస్‌ఐ బేస్ యూనిట్)