அடி மாற்ற அட்டவணை

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

அடி

விளக்கம் :

1959 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச யார்டு மற்றும் பவுண்டு ஒப்பந்தம்  (அமெரிக்கா மற்றும் காமன்வெல்த் நாடுகள் நாடுகளுக்கு இடையில்), யார்டை சரியாக 0.9144 மீட்டர் என  வரையறுத்தது . இதையொட்டி ஒரு அடி 0.3048 மீட்டர்                ( 304.8 மிமீ). என வரையறுக்கப்பட்டது .