Funte u Težina penija (pennyweight) konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

Težina penija (pennyweight) u Funte (Zamenite jedinice)

Format
Tačnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu

konvertuj Funte u Težina penija (pennyweight) 

dwt =
lb * 291.67
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Funte

Funte

Britanska (avoirdupois ili medjunarodna) funta se zvanično definiše kao 453.59237 grama.

 

konvertuj Funte u Težina penija (pennyweight) 

dwt =
lb * 291.67
 
 
 

Težina penija (pennyweight)

Mera za trojansku težinu koja je jednaka sa 24 zrna ili dvadesetim delom trojanske unce (u jednoj trojanskoj funti ima 12 unci). Penivejt (Pennyweight) se često skraćuje kao dwt.

 

Funte u Težina penija (pennyweight) tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za štampanje
&It; Manje vrednosti Veće vrednosti >
Funte Težina penija (pennyweight)
0lb 0.00dwt
1lb 291.67dwt
2lb 583.33dwt
3lb 875.00dwt
4lb 1166.67dwt
5lb 1458.33dwt
6lb 1750.00dwt
7lb 2041.67dwt
8lb 2333.33dwt
9lb 2625.00dwt
10lb 2916.67dwt
11lb 3208.33dwt
12lb 3500.00dwt
13lb 3791.67dwt
14lb 4083.33dwt
15lb 4375.00dwt
16lb 4666.67dwt
17lb 4958.33dwt
18lb 5250.00dwt
19lb 5541.67dwt
Funte Težina penija (pennyweight)
20lb 5833.33dwt
21lb 6125.00dwt
22lb 6416.67dwt
23lb 6708.33dwt
24lb 7000.00dwt
25lb 7291.67dwt
26lb 7583.33dwt
27lb 7875.00dwt
28lb 8166.67dwt
29lb 8458.33dwt
30lb 8750.00dwt
31lb 9041.67dwt
32lb 9333.33dwt
33lb 9625.00dwt
34lb 9916.67dwt
35lb 10208.33dwt
36lb 10500.00dwt
37lb 10791.67dwt
38lb 11083.33dwt
39lb 11375.00dwt
Funte Težina penija (pennyweight)
40lb 11666.67dwt
41lb 11958.33dwt
42lb 12250.00dwt
43lb 12541.67dwt
44lb 12833.33dwt
45lb 13125.00dwt
46lb 13416.67dwt
47lb 13708.33dwt
48lb 14000.00dwt
49lb 14291.67dwt
50lb 14583.33dwt
51lb 14875.00dwt
52lb 15166.67dwt
53lb 15458.33dwt
54lb 15750.00dwt
55lb 16041.67dwt
56lb 16333.33dwt
57lb 16625.00dwt
58lb 16916.67dwt
59lb 17208.33dwt
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Težina Temperatura Dužina Površina Zapremina Brzina Vreme Valuta