Funte u Kratkih sto funti (centa) konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

Kratkih sto funti (centa) u Funte (Zamenite jedinice)

Format
Tačnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu

konvertuj Funte u Kratkih sto funti (centa) 

cwt long =
lb * 0.0089286
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija : Funte

Funte

Britanska (avoirdupois ili medjunarodna) funta se zvanično definiše kao 453.59237 grama.

 

konvertuj Funte u Kratkih sto funti (centa) 

cwt long =
lb * 0.0089286
 
 
 

Kratkih sto funti (centa)

Pre otprilike 14. veka postojale su dve cente u Engleskoj, jedna od sto funti i druga od 108 funti. Kralj Edvard III je 1340. godine promenio vrednost stouna sa 12 na 14 funti. Kako centa ima 8 stouna, centa od sto funti je postala centa od 112 funti.

 

Funte u Kratkih sto funti (centa) tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za štampanje
&It; Manje vrednosti Veće vrednosti >
Funte Kratkih sto funti (centa)
0lb 0.00cwt long
1lb 0.01cwt long
2lb 0.02cwt long
3lb 0.03cwt long
4lb 0.04cwt long
5lb 0.04cwt long
6lb 0.05cwt long
7lb 0.06cwt long
8lb 0.07cwt long
9lb 0.08cwt long
10lb 0.09cwt long
11lb 0.10cwt long
12lb 0.11cwt long
13lb 0.12cwt long
14lb 0.12cwt long
15lb 0.13cwt long
16lb 0.14cwt long
17lb 0.15cwt long
18lb 0.16cwt long
19lb 0.17cwt long
Funte Kratkih sto funti (centa)
20lb 0.18cwt long
21lb 0.19cwt long
22lb 0.20cwt long
23lb 0.21cwt long
24lb 0.21cwt long
25lb 0.22cwt long
26lb 0.23cwt long
27lb 0.24cwt long
28lb 0.25cwt long
29lb 0.26cwt long
30lb 0.27cwt long
31lb 0.28cwt long
32lb 0.29cwt long
33lb 0.29cwt long
34lb 0.30cwt long
35lb 0.31cwt long
36lb 0.32cwt long
37lb 0.33cwt long
38lb 0.34cwt long
39lb 0.35cwt long
Funte Kratkih sto funti (centa)
40lb 0.36cwt long
41lb 0.37cwt long
42lb 0.38cwt long
43lb 0.38cwt long
44lb 0.39cwt long
45lb 0.40cwt long
46lb 0.41cwt long
47lb 0.42cwt long
48lb 0.43cwt long
49lb 0.44cwt long
50lb 0.45cwt long
51lb 0.46cwt long
52lb 0.46cwt long
53lb 0.47cwt long
54lb 0.48cwt long
55lb 0.49cwt long
56lb 0.50cwt long
57lb 0.51cwt long
58lb 0.52cwt long
59lb 0.53cwt long
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Težina Temperatura Dužina Površina Zapremina Brzina Vreme Valuta