Kelvin u Remer konverzija

Označena (bukmarkovana) strana Remer u Kelvin (Zamenite jedinice)

Format
Tačnost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pažnju: Možete povećati ili smanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam je potreban.

Obratite pažnju: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Pokaži formulu

konvertuj Kelvin u Remer 

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 
Prikaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu

Kelvin

Zasnovana na definicijama Stostepene (Celzijusove) skale i eksperimentalnih dokaza da apsolutna nula iznosi -273,15ºC

 

konvertuj Kelvin u Remer 

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 

Remer

Remer predstavlja temperaturnu skalu nazvanu po danskom astronomu Ole Kristensenu Remeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj skali, nula je isprva bila postavljena pomoću zamrzavanja slane vode. Tačka ključanja vode bila je definisana na 60 stepeni. Remer je zatim uvideo da je tačka zamrzavanja čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dve tačke, pa je tako redefinisao nižu fiksnu tačku kao tačku zamrzavanja vode na tačno 7,5 stepeni. Pronalazač Farenhajtove skale, Daniel Gabrijel Farenhajt, učeći od Remera, povećao je broj podeoka za faktor 4 i uspostavio ono što danas nazivamo Farenhajtovom skalom.

 

Kelvin u Remer tablica
Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za štampanje
&It; Manje vrednosti Veće vrednosti >
Kelvin Remer
0 -135.90°Rø
1 -135.38°Rø
2 -134.85°Rø
3 -134.33°Rø
4 -133.80°Rø
5 -133.28°Rø
6 -132.75°Rø
7 -132.23°Rø
8 -131.70°Rø
9 -131.18°Rø
10 -130.65°Rø
11 -130.13°Rø
12 -129.60°Rø
13 -129.08°Rø
14 -128.55°Rø
15 -128.03°Rø
16 -127.50°Rø
17 -126.98°Rø
18 -126.45°Rø
19 -125.93°Rø
Kelvin Remer
20 -125.40°Rø
21 -124.88°Rø
22 -124.35°Rø
23 -123.83°Rø
24 -123.30°Rø
25 -122.78°Rø
26 -122.25°Rø
27 -121.73°Rø
28 -121.20°Rø
29 -120.68°Rø
30 -120.15°Rø
31 -119.63°Rø
32 -119.10°Rø
33 -118.58°Rø
34 -118.05°Rø
35 -117.53°Rø
36 -117.00°Rø
37 -116.48°Rø
38 -115.95°Rø
39 -115.43°Rø
Kelvin Remer
40 -114.90°Rø
41 -114.38°Rø
42 -113.85°Rø
43 -113.33°Rø
44 -112.80°Rø
45 -112.28°Rø
46 -111.75°Rø
47 -111.23°Rø
48 -110.70°Rø
49 -110.18°Rø
50 -109.65°Rø
51 -109.13°Rø
52 -108.60°Rø
53 -108.08°Rø
54 -107.55°Rø
55 -107.03°Rø
56 -106.50°Rø
57 -105.98°Rø
58 -105.45°Rø
59 -104.93°Rø
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobilni telefon Temperatura Težina Dužina Površina Zapremina Brzina Vreme