konverzija Kvadratni kilometri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kvadratni kilometri

Mera za površinu koja iznosi jedan kilometar dužine puta jedan kilometar širine.