konverzija Kvadratne milje

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kvadratne milje

Mera za površinu koja iznosi jednu milju dužine puta jednu milju širine, što čini površinu od 640 jutara.