Nautičke milje u Kilometri konverzija

Postoji više od jedne vrste Nautičke milje . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Britanske nautičke milje u Kilometri

  2. Američke nautičke milje u Kilometri

  3. Međunarodni nautičkih milja u Kilometri

Nautičke milje

Kilometri

Kilometar predstavlja jedinicu mere za dužinu u metričkom sistemu i jednak je dužini od hiljadu metara.

1km iznosi 0.6214 milje.