Kilometri u Nautičke milje konverzija

Postoji više vrsta Nautičke milje . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Kilometri u Britanske nautičke milje

  2. Kilometri u Američke nautičke milje

  3. Kilometri u Međunarodni nautičkih milja

Kilometri

Kilometar predstavlja jedinicu mere za dužinu u metričkom sistemu i jednak je dužini od hiljadu metara.

1km iznosi 0.6214 milje.

Nautičke milje