konverzija Milje na sat

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Milje na sat

Ovo je mera za brzinu koja se uglavnom koristi u zemljama koje za svrhe saobraćaja ne koriste metrički sistem poput Sjedinjenih Američkih Država. U Ujedinjenom Kraljevstvu se ovo takođe koristi na putevima iako je metrički sistem zvanično usvojen. Ograničenja brzine na putu se izražavaju u miljama na sat za šta je skraćenica mph ili mi/h.