konverzija Čvorovi

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Čvorovi

Čvorovi predstavljaju meru za brzinu odnosno nautičke milje na sat. Ova jedinica se uglavnom koristi u pomorstvu i avijaciji. Istorijski gledano, koristile su se različite nautičke milje, pa tako i različite varijacije čvorova. Ipak, mi naš kalkulator za čvorove zasnivamo na međunarodnoj nautičkoj milji koja se danas često koristi širom sveta.