конверзија Кубне стопе

Користите поље за претраживање како бисте пронашли метрички конвертер који Вам је потребан. 

Кубне стопе

 • Не постоји општеприхваћен симбол за кубну стопу/стопе. 
 • Зависно од контекста, користе се различите скраћенице попут (мада не искључиво) кубна ft, cu ft, cb ft, cbf, ft3, foot3, feet³, ft³. 
 • јединица:

  • Запремина (квантификовани тродимензионални простор)

  Употреба широм света:

  • Кубна стопа се користи пре свега у Сједињеним Државама, Канади и Уједињеном Краљевству као мера за запремину.

  Опис:

  Кубна стопа представља јединицу запремине која се користи у у империјалним и америчким обичајним мерним системима.

  Кубна стопа се може користити за описивање запремине датог материјала, или капацитета контејнера који складишти такав материјал.

  Дефиниција:

  Кубна мера представља тродимензионални извод линеарне мере, те се тако кубна стопа дефинише као запремина коцке чије су странице дуге 1 стопу. 

  У метричким оквирима, кубна стопа представља коцку чије су странице дуге 0,3048 метара. Једна кубна стопа приблично је једнака 0,02831685 кубних метара, или 28,3169 литара. 

  Референце:

  • Стандардни (20ft x 8ft x 8ft 6 in) контејнер има запремину од 1.360 кубних стопа.
  • Просечни фрижидер довољан за четворочлану породицу има 19 - 22 кубне стопе.

  Употреба у контексту:

  Стандардна кубна стопа (scf) представља меру количине гаса под утврђеним условима (обично на 60°F и 1atm притиска). 

  Када се примењује на одређени спецификовани материјал под утврђеним условима, кубна стопа престаје да буде јединица за запремину и постаје јединица за квантитет.

  Кубна стопа се често користи за описивање складиштених капацитета кућних апарата попут фрижидера, као и у индустрији контејнера. 

  Комерцијални добављачи за складиштење углавном описују своје јединице за складиштење користећи кубну стопу. 

  Како би се израчунала запремина дате ствари или простора у кубним стопама, неопходно је измерити дужину, ширину и висину у стопама, а затим их помножити. 

  На пример, за јединицу за складиштење дугу 10 стопа, широку 6 стопа и високу 8 стопа можемо рећи да има капацитет од 480 кубних стопа (10 x 6 x 8 = 480). 

  Компонентне јединице:

  • Кубна стопа има 1.728 кубних инча (с обзиром на то да стопа има дванаест инча, кубна стопа се може замислити као коцка чије су странице дужине дванаест инча, или 12 x 12 x 12 коцки од једног инча наслаганих заједно). 
  • У пракси, кубна стопа и кубни инч предстваљају различите јединице које се обично не користе заједно. 

  Мултипликатори:

  • 1 кубни јард = 27 кубних стопа
  • Један јард износи три стопе, тако да се кубни јард може замислити као коцка чије странице имају дужину три стопе, или као коцка која обухвата 27 посебних коцки чије су странице дуге једну стопу. 
  • Заправо, умножци кубне стопе (попут оних у индустријама нафте и гаса) описују се као Mcf (хиљаду кубних стопа), MMcf (милион кубних стопа), Bcf (милијарду кубних стопа), односно као Tcf и Qcf тј. трилион и квадрилион кубних стопа.