Дужинска конверзија

Користите поље за претраживање како бисте пронашли метрички конвертер који Вам је потребан. 

Метричке мере

Метар се званично дефинише као удаљеност коју светлост пређе у вакууму за 1/299.792.458 секунди. Све друге метричке мере за дужину и удаљеност изводе се од метра (нпр. km = 1000m, 1m = 1000mm). 

Империјалне/ Америчке мере 

Ове мере имају много мање логичну прогресију . Јард се може дефинисати као дужина клатна која проиyводи угао под којим се заљуља за тачно 1 секунду . Наутичка миља је удаљеност преко 1' (1/60 степена) око површине Земље.