Kubikkfot konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Kubikkfot

 • Det er ingen universelt avtalt symbol for kubikkfot.
 • Ulike forkortelser benyttes, avhengig av konteksten, inkludert (men ikke utelukkende) cubic ft, cu ft, cb ft, cbf, ft3, foot3, feet³, ft³.
 • Enhet for:

  • Volum (kvantifisering av et tre-dimensjonalt rom)

  Brukes over hele verden:

  • Kubikkfot brukes hovedsakelig i USA, Canada og Storbritannia for måling av volum.

  Beskrivelse:

  Kubikkfot er en enhet av volum som brukes i det britiske (imperial) og det tradisjonelle amerikanske målesystemet.

  Kubikkfot kan benyttes til å beskrive et volum av et gitt materiale, eller kapasiteten av en beholder for å kunne romme et slikt materiale.

  Definisjon:

  En kubikk måling er den tredimensjonale derivat av et lineært mål, slik at en kubikkfot er definert som volumet av en kube med sider på 1 ft i lengde.

  I metriske vilkår er en kubikkfot en kube med sider på 0,3048 meter i lengde. En kubikkfot tilsvarer omtrent 0,02831685 kubikkmeter eller 28,3169 liter.

  Vanlige referanser:

  • En standard (20 ft x 8ft x 8 ft 6 in) shipping konteiner har et volum på 1360 kubikkfot.
  • 19-22 kubikkfot beskriver den gjennomsnittlige størrelsen på et kjøleskap, tilstrekkelig for en familie på fire.

  Kontekstuell bruk:

  Standard kubikkfot (scf forkortet på engelsk) er et mål på en gassmengde under definerte betingelser (typisk ved 60 °F og 1 atm trykk).

  Når anvendt på en bestemt spesifisert materiale under definerte betingelser går kubikkfot fra å være en enhet av volum til å bli en enhet av mengde.

  Kubikk fot er ofte brukt for å beskrive kapasitet for lagring av husholdningsapparater som kjøleskap og innen konteinere i shipping industrien.

  Kommersielle leverandører for lagring beskriver generelt lagringsenheter de tilbyr i form av kubikkfot.

  For å beregne volumet av en gitt vare eller rom i kubikkfot må du måle lengde, bredde og høyde i fot og multipliser de samlete resultatene.

  For eksempel kan en lagringsenhet på 10 ft lang, 6ft bred og 8 ft høy bli beskrevet som å ha en kapasitet på 480 kubikkfot (10 x 6 x 8 = 480).

  Komponent enheter:

  • En kubikkfot tilsvarer 1728 kubikktommer (siden en fot er tolv tommer, kan en kubikkfot bli forestilt som en kube med sider av tolv tommer, eller 12 x 12 x 12 kuber på en tommer stablet sammen).
  • I praksis har kubikkfot og kubikktommer tendens til å være separerte enheter som ikke ville blitt brukt sammen.

  Multipler:

  • 1 kubikk yard = 27 kubikkfot
  • En yard er tre fot, så du kan forestille deg en en kubikk yard som en kube med sider på tre fot, eller en stor kube bestående av 27 individuelle kuber med sidelengder på en fot.
  • I praksis er multiplum av kubikkfot (for eksempel i olje- og gassindustrien) beskrevet som Mcf (tusen kubikkfot), MMcf (million kubikkfot), Bcf (billion cubic feet, på norsk milliard kubikkfot), med Tcf (trillion cubic feet) og Qcf (quadrillion cubic feet) henholdsis som billion og billiard kubikkfot på norsk.