Amerikanske quarts (flytende) konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Amerikanske quarts (flytende)

Et amerikansk kapasitet mål (for væsker) tilsvarer 2 pints eller 0,946 liter