Amerikanske cups/kopper konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Amerikanske cups/kopper

En amerikansk flytende enhet tilsvarer 8 flytende unser.