Stones til Tonn konvertering

Det er mer enn én type av Tonn. Vennligst bruk riktig versjon fra listen nedenfor.

  1. Stones til Metriske tonn

  2. Stones til Britiske tonn (long tons)

  3. Stones til Amerikanske tonn (short tons)

  4. Stones til Tonn

Stones

En stone er en vektenhet tilsvarende 14 pund averdupois (eller internasjonale lbs). Etter tur, utgjør dette at en stone tilsvarer 6.35029kg.

Tonn

Det er tre typer tonn: long ton, short ton og metriske tonn. Vennligst velg en mer spesifikk enhet.