Kilometer til Nautiske mil konvertering

Det er mer enn én type av Nautiske mil. Vennligst bruk riktig versjon fra listen nedenfor.

  1. Kilometer til Britiske nautiske mil

  2. Kilometer til Amerikanske nautiske mil

  3. Kilometer til Internasjonal Nautiske mil

Kilometer

Kilometer er en måleenhet av lengde i det metriske systemet som tilsvarer ett tusen meter .

1 km tilsvarer 0,6214 miles.

Nautiske mil