Penukar Kilometer kepada Batu Nautika

Terdapat lebih daripada satu Batu Nautika. Sila gunakan variasi yang sesuai daripada senarai dibawah.

  1. Kilometer kepada Batu Nautika UK

  2. Kilometer kepada Batu Nautika US

  3. Kilometer kepada Batu Nautika Antarabangsa

Kilometer

Kilometer adalah unit pangjang dalam sistem metrik yang bersamaan dengan satu perseribu meter.

1Km bersamaan dengan 0.6214batu.

Batu Nautika