Penukar Batu Nautika kepada Kilometer

Terdapat lebih daripada satu daripada Batu Nautika. Sila gunakan variasi yang berkenaan daripada senarai dibawah.

  1. Batu Nautika UK kepada Kilometer

  2. Batu Nautika US kepada Kilometer

  3. Batu Nautika Antarabangsa kepada Kilometer

Batu Nautika

Kilometer

Kilometer adalah unit pangjang dalam sistem metrik yang bersamaan dengan satu perseribu meter.

1Km bersamaan dengan 0.6214batu.