Auns penukar

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Auns

Satu unit berat yang bersamaan dengan satu per enam belas satu paun atau 16 dram atau 28.349 gram