უნციები-ი მილილიტრები-ი გადაყვანა

არსებობს გალონების ერთზე მეტი სახეობა. გამოიყენეთ შესაბამისი სახეობა ქვემოთ მოცემული სიიდან.  

  1. აშშ თხევადი უნციები -ი მილილიტრები-ში

  2. დიდი ბრიტანეთის თხევადი უნციები -ი მილილიტრები-ში

უნციები

არსებობს უნციის ორი სახეობა - აშშ-ს და ბრიტანული. გთხოვთ აირჩიოთ კონკრეტული ვარიანტი.

მილილიტრები

მოცულობის მეტრული ერთეული, უდრის ათას ლიტრს