მილილიტრები-ი უნციები-ი გადაყვანა

არსებობს გალონების ერთზე მეტი სახეობა. გამოიყენეთ შესაბამისი სახეობა ქვემოთ მოცემული სიიდან.

  1. მილილიტრები-ი აშშ თხევადი უნციები -ში

  2. მილილიტრები-ი დიდი ბრიტანეთის თხევადი უნციები -ში

მილილიტრები

მოცულობის მეტრული ერთეული, უდრის ათას ლიტრს

უნციები

არსებობს უნციის ორი სახეობა - აშშ-ს და ბრიტანული. გთხოვთ აირჩიოთ კონკრეტული ვარიანტი.